Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home

Zware Zaken

Extreem Explosief Nieuws
De tijdgeest is boos, zo niet ziedend. Dat gaat escaleren. Deze escalatie zal de weg van de minste weerstand kiezen. Dat wil zeggen pardoes en zonder compassie. De weg leidt naar een strafexpeditie in Den Haag. Desnoods in het civielrechtelijke kader. Nu met Syrië weet iedereen van de teruggeroepen Tweede Kamer precies uit te leggen hoe het zit en wordt even voor het gemak vergeten dat de Nederlandse politici van links tot rechts reeds deelnemen aan genocide door middel van kernmunitie in Irak. In Nederland wordt genocide gepleegd middels bekering van islamitische kinderen onder de gedwongen jeugdzorg hoede van het Leger des Heils. In kringen van deskundigen wordt gesproken en geschreven over een ouderwetse christelijke kruistocht met moderne middelen.
De zaak Desiree Messchendorp
De zaak Desiree Messchendorp is één van de zware zaken waar ik me nu meer dan een jaar de breuk aan sjouw. Ze heeft met haar werkgever en collega-advocaat van Bureau Jeugdzorg het kort geding gewonnen tegen Goede Nieuws. Heb die zaak gedaan voor Goede Nieuws dus kan uit eerste hand verklaren over de bevindingen. Het probleem met de rechtspraak inzake Bureau Jeugdzorg is dat Bureau Jeugdzorg iedereen om de tuin leidt en in de tang heeft. Desiree Messchendorp weet best dat ze de waarheid niet spreekt ten overstaan van de kinderrechter omdat de feiten in het dossier anders geschreven staan.
Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg is een zware zaken die naast slapeloosheid en nachtenlang doorwerken ook emotionerend is omdat in Nederland voor het oog baby's misbruikt, mishandeld en verwaarloosd worden door medewerkers van Bureau Jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming en/of pleegouders, en er kan niks tegen gedaan worden want de mishandellaars zijn ketenpartners van iedereen. Politiek, openbaar ministerie, politie, rechtspraak, advocatuur. De media. Bureau Jeugdzorg kweekt 'loverboys' en jonge prostituees voor de über elite die het in de ambtenarij, media en bedrijfsleven bepaalt voor iedereen. Allemaal met de dikke vinger in de vette jeugdzorg pot waarvan veel deskundigen straffeloos profiteren zonder dat iemand hun adviezen op gegrond- of noodzakelijkheid toetst. Boosheid ligt ook dicht bij het gevoel voor de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers.
Duizelig van Satan
Bij sommige dossiers op het bureau van zware zaken is het net alsof Satan persoonlijk in de ogen gekeken wordt. Dat is bijvoorbeeld de zaak van de strafklachten tegen Ronald Eissens & co in verband met bedriegen en bedreigen met terroristisch oogmerk. Het draait vanzelfsprekend om de Holocaust en de veronderstelde belediging van Joden wegens ras of geloof wanneer het brandoffer ontkend wordt. Het verschil tussen Holocaust en Shoah is dat Holocaust als kwalificatie voor de Jodenvervolging van 1940-1945 een door Joden gewilde catastrofe impliceert. Dat is het niet. De Shoah is door Zionistische leiders bedacht. Zionisten van nu werken aan het stichten van hun wereld-regering waarvoor niemand gekozen heeft.
Persoonlijk verslag Wildersproces 2.0
Was met een bepaald vooraf bekend gemaakt doel benadeelde partij bij en tijdens het Wildersproces. Heb genoten. Het beste werkcollege dat ik ooit gehad heb. Had van te voren bekend gemaakt dat ik Geert Wilders wilde aanhouden en doen laten voorgeleiden in verband met andere misdrijven dan waarvoor hij terecht stond. Had ook een klacht tegen hem ingediend op grond van discriminatie en haatzaaien, heb verdere behandeling achterwege gelaten toen bleek dat er mensen waren die met mr. Spong aan het werk gingen. Dit veranderde gedurende het Wildersproces. Toen ik de verklaringen hoorde van de deskundigen in de eerste helft, wist ik dat ik alsnog binnen in de zaal wilde zijn.
De kwestie Balkenende
De kwestie Balkenende is een zware zaak. Balkenende is samen met Bush en Blair leidend besluitvormer in verband met de oorlog zonder geldige reden in Irak. Balkenende wilde niet 'Gekke Henkie' van de internationale verhoudingen zijn. Als een nar had hij obsessief horen te wijzen op de afwezigheid van noodzaak en de noodzaak van tussenkomst door het Internationaal Strafhof gevestigd te Den Haag.
Corruptie van BREIN
BREIN is ook een zware zaak. BREIN heeft listig fouten in de rechtspraak veroorzaakt waarmee het a) oneerlijke concurrentie aangaat met niet bij BREIN aangesloten rechthebbenden en b) de consument van entertainmentbestanden opzettelijk wederrechtelijk misleidt om daarvan voordeel te trekken. Toen internet pas publiek toegankelijk werd ging de discussie over de vraag of het auteursrecht op internet van toepassing is. Het antwoord was niet verrassend “ja” omdat het auteursrecht techniek onafhankelijk geformuleerd is.
Wildersproces versie 2.0
Aanhouding en vervolging van Geert Wilders in verband met deelname aan een groot aantal ernstige strafbare feiten, is ook een zware zaak. Iedereen heeft gelachen om het optreden bij en tijdens het Wildersproces 2011. Tot drie keer toe met verschillende formules is poging gedaan Wilders bij wijze van heterdaad aan te houden. Met dank aan de geslaagde wraking.
Hetzuur.nl
Hetzuur.nl is een zware zaak. Officier van justitie mr. Paul Velleman sjouwde zich letterlijk een breuk aan het dossier, pakken papier in de tas op wielen die volgens de rechter niet ter zake doende zijn. Als maker van de site hetzuur.nl vind ik dat ik het nog netjes heb gehouden. Dat de wind uit Zionistische hoek het hardst is, was achteraf gezien te verwachten. De reacties van Joden op hetzuur.nl zijn anders dan die van het CIDI, MDI of Joodse Omroep. Die zeggen dat ik geen antisemiet ben en dat de lust van Joodse leiders naar antisemitisme ver terug gaat juist als middel om de Joden naar Israël op te drijven.
Share |